Olen Sanna Kivijärvi, väitöskirjatutkija ja opettaja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Tutkimustyöni keskeinen aihe on yhdenvertaisuus taidekasvatuksessa. Olen julkaissut useita vertaisarvioituja artikkeleja ja kirjanlukuja koskien esteettömyyttä ja saavutettavuutta erityisesti suomalaisessa musiikkikasvatusjärjestelmässä. Väitöskirjassani tarkastelen nuotinkirjoitusta eriarvoisuutta tuottavana mekanismina, jolla on merkittävä rooli nykyisissä musiikkikasvatuksen institutionaalisissa käytänteissä.

 

Väitöstutkimukseni lisäksi olen tutkinut muun muassa erityisryhmiin kuuluvien muusikoiden ja yleisöjen konserttikokemuksia ja niiden merkityksiä sekä kehollisuutta pedagogisessa vuorovaikutuksessa. Projektini ovat osa Suomen Akatemian Strategisen Neuvoston rahoittamaa ArtsEqual-tutkimushanketta (2015–2021).

Opetan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kandidaatti- ja maisterivaiheen pedagogisiin ja tutkimusopintoihin sisältyviä kursseja, kuten tutkimusseminaareja ja -menetelmiä, musiikinopetuksen perusteita ja taidekasvatuksen erityispedagogiikkaa. Olen monipuolisesti kiinnostunut opettajan ammatillisuudesta sekä pedagogisen vuorovaikutuksen tasolla että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Olen työskennellyt apurahatutkijana muun muassa Suomen Kulttuurirahaston ja Konkordia-liiton tukemana. Vuonna 2019–2020 toimin vierailevana väitöskirjatutkijana Columbian ja New Yorkin yliopistoissa (USA). Vierailuja rahoittivat Fulbright Suomi -säätiö ja American-Scandinavian Foundation. Tällä hetkellä toimin puhujana Fulbright Suomi -säätiön verkostoitumistoiminnassa.