Selected publications. Updated September 12, 2020.

 

Refereed journal articles and book chapters

Kivijärvi, Sanna & Rautiainen, Pauli. (accepted). Equity evolvement in Finnish music education through the case of Figurenotes.

Nordic Research for Music Education.

Sutela, Katja, Kivijärvi, Sanna & Anttila, Eeva. (In print). Moving encounters: Embodied pedagogical interaction in music and dance educators’ expanding professionalism. In Heidi Westerlund & Helena Gaunt (Eds.) Expanding professionalism in music and higher music education – A changing game. Routledge.

Kivijärvi, Sanna & Rautiainen, Pauli. (2020). Contesting music education policies through the concept of reasonable accommodation: Teacher autonomy and equity enactment in Finnish music education. Research Studies in Music Education. E-pub ahead of print. https://doi.org/10.1177/1321103X20924142

Kivijärvi, Sanna & Väkevä, Lauri. (2020). Considering equity in applying Western standard music notation from a social justice standpoint: Against the notation argument. Action, Criticism, and Theory for Music Education 19(1), 153–173. 

Koivisto, Taru & Kivijärvi, Sanna. (2020). Pedagogical tact in music education in the paediatric ward: The potential of embodiment for music educators’ pedagogical interaction. In Lars Ole Bonde & Kjersti Johansson (Eds.) Music in Paediatric Hospitals: Nordic Perspectives (pp. 27–46). Oslo: NMH-publications. 

 

Juntunen, Marja-Leena & Kivijärvi, Sanna. (2019). Opetuksen saavutettavuuden lisääminen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. [Accessibility in the Basic Education in the Arts institutions in Finland]. Finnish Journal of Music Education 22 (1–2),  70–87. 

 

Kivijärvi, Sanna. (2019). Applicability of an applied music notation system: A case study of Figurenotes. 

International Journal of Music Education 37(4), 654–666. https://doi.org/10.1177/0255761419845475

 

Kivijärvi, Sanna & Poutiainen, Ari. (2019). Supplying social capital through music education: A study on interaction in special educational needs students’ concerts. Research Studies in Music Education. E-pub ahead of print. https://doi.org/10.1177/1321103X19843005

Kivijärvi, Sanna, Sutela, Katja & Ahokas, Riikka. (2016). A Conceptual Discussion of Embodiment in Special Music Education: Dalcroze Eurhythmics as a case. Approaches: An Interdisciplinary Journal for Music Therapy, Special Issue on Dalcroze approach, health and well-being, 8(2), 169–178. 

Kivijärvi, Sanna & Kaikkonen, Markku. (2015). The role of Special Music Centre Resonaari in advancing inclusive music education in Finland. In Natassa Economidou Stavrou & Mary Stakelum (Eds.), European Perspectives on Music Education: Volume 4. Every learner counts: Democracy and inclusion in music education, (pp. 229–240). Innsbruck: Helbling.

Poutiainen, Ari, Kivijärvi, Sanna & Kaikkonen, Markku. (2013). Music for All for Music - A Study of the Resonaari Concert Audience and Equalized Interaction. In Kirsi Tirri & Elina Kuusisto (Eds.) Interaction in Educational Domains, (pp. 171–181). Finnish Educational Research Association. FERA Publications 62. Sense Publishers

Kaikkonen, Markku & Kivijärvi, Sanna. (2013). Interaction creates Learning: Engaging Learners with Special Educational Needs through Orff-Schulwerk. Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 5, Special Issue 2, 132–138.

Kivijärvi, Sanna. (2012). Project "Disabled People as Musicians": A Systemic Approach. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 45, 416–427.

Non-refereed articles, project reports and other scholarly writings

Kivijärvi, Sanna. (2018). Nuotinkirjoituksen merkitykset yhdenvertaisuuden näkökulmasta - kuvionuotit suomalaisessa musiikkikasvatusjärjestelmässä. [Educational meanings of music notation from the standpoint of equity – Figurenotes and the Finnish music education system]. Musiikki 2, 56–59.

Laes, Tuulikki, Juntunen, Marja-Leena, Heimonen, Marja, Kamensky, Hanna, Kivijärvi, Sanna, Nieminen, Kati, Tuovinen, Tuulia, & Turpeinen, Isto. (2018). Accessibility as the starting point in the Finnish system of Basic Education in the Arts. Policy recommendation intended to Basic Education in the Arts institution leaders and teachers. 

Capponi-Savolainen, Analía & Kivijärvi, Sanna. (2017). Exploring aesthetic experience in early childhood music education: John Dewey’s and Mark Johnson’s views on embodiment. Finnish Journal of Music Education 20(1), 100–106.

Kivijärvi, Sanna. (2013). Resonaari Group & Kaikki soittaa -kiertue 2012. Osallistavat musiikkihetket sosiaalisen pääoman välineenä. [A project report on Resonaari Group’s concerts in 2012 from the standpoint of social capital]. Helsinki: Resonaari Music Centre & City of Helsinki: Development project “Kaikki soittaa”/ Project publications

Kivijärvi, Sanna. (2011). Näkökulmia Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin asiantuntijayksikön vaikuttavuuden tarkasteluun. [A project report on the impact of Resonaari Music Centre’s research and development department]. Helsinki: Resonaari Music Centre.

Kivijärvi, Sanna. (2011). Resonaari Group ja Kaikki soittaa -kiertue 2011. Kehitysvammaiset muusikkoina -hankkeen merkitysten tarkastelua inkluusioperiaatteen näkökulmasta. [A project report on Resonaari Group’s concerts in 2011 from the standpoint of social inclusion]. Helsinki: Resonaari Music Centre & City of Helsinki.

Kivijärvi, Sanna. (2010). Suggesting an Evaluation Framework for the project "Music for All": A Systemic Approach.

Helsinki: Resonaari Music Centre & Music for All – Central Baltic Interreg Programme IV A, European Union.

 
Articles for professional communities and general public
Koivisto, Taru & Kivijärvi, Sanna. (In print). Musiikkiterapeutit osallistavien terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeiden mahdollistajina. [Music therapists as catalysts for participatory projects in health and well-being]. Musiikkiterapia-lehti. [Music therapy].
 
​Kivijärvi, Sanna & Sutela, Katja. (2020). Avoin ja kunnioittava kohtaaminen saavutettavan taidekasvatuksen lähtökohtana [Open encountering as a basis for accessible arts education]. In Maarit Mäkinen & Saija Hopea (Eds.), Saavutettava taideharrastus - opas taide- ja kulttuurialan ammattilaisille. [Accessibility in the arts and arts education - text book for arts educators and other professionals in the arts], 9–12.

Kivijärvi, Sanna. (2017). Tuettu työllistyminen käyttöön taidealoilla. [Supported employment in the arts]. Taidetutka-lehden tutkimuspalsta. [Taidetutka magazine].

 

​Kivijärvi, Sanna. (2017). Esteettömän ja saavutettavan musiikkikasvatuksen tutkimusta ArtsEqual-tutkimushankkeessa. [Research on accessibility within ArtsEqual research initiative]. JaSeSoi Journal – Journal of the Orff-Schulwerk Association in Finland, 1, 18–20. 

Juntunen, Marja-Leena, Kivijärvi, Sanna & Laes, Tuulikki. (2017). ArtsEqual lisää osallisuutta ja hyvinvointia. [ArtsEqual creates participation and well-being]. Kehitysvammaliiton Ketju-lehti. [Magazine of Finnish association for people with cognitive disabilities].  

Sutela, Katja, Kivijärvi, Sanna & Juntunen, Marja-Leena. (2017). Musiikillinen yhdenvertaisuus uhattuna. [Equity in music education under threat]. Kaleva, mielipidekirjoitus. [Opinion piece in Kaleva newspaper], May, 20, 2017.

Kivijärvi, Sanna. (2017). Mitä jos musiikkikasvatus olisi kaikille kuuluva peruspalvelu? Resonaari ja ArtsEqual-tutkimushanke yhteistyössä. [What if music education would be for everyone? Resonaari and ArtsEqual in collaboration.] Musiikkikeskus Resonaarin verkkojulkaisu. [E-publication, Resonaari Music Cenre].

​Kivijärvi, Sanna. (2017). Samat mahdollisuudet musiikin oppimiseen. [Equal opportunities for music learning]. Aamulehti, mielipidekirjoitus. [Opinion piece in Aamulehti newspaper], January 13, 2017.

 

Kivijärvi, Sanna. (2016). Toteutuvatko tasa-arvo ja saavutettavuus musiikkikasvatuksessa? Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari ArtsEqual-hankkeen tutkimusympäristönä. [What about equality and accessibility within music education?]. Resonaari Music Centre and ArtsEqual in collaboration]. Erityiskasvatus, 18–21.

 

​Kivijärvi, Sanna. (2015). Kommentaari: Erityismusiikkikasvatusta Orff-Schulwerkin keinoin. [Commentary: Special music education and Orff-Schulwerk]. JaSeSoi Journal – Journal of the Orff-Schulwerk Association in Finland, 2, 32. 

Kivijärvi, Sanna. (2013). Kolmas Music for All -tutkimusseminaari Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa 8.-9.11.2013. Erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto, 3, 21–23.

Kivijärvi, Sanna. (2011). Kehitysvammaiset muusikkoina -hanke vuonna 2010. Erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto 3, 5–10.

Theses

Kivijärvi, Sanna. (2012). Advancing Professional Musician Careers of Students with Special Educational Needs: A Systems Approach. Master's thesis. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Special education. 123 pages.

 

Kivijärvi, Sanna. (2011). Erilainen oppijuus projektiyhteiskunnassa. Tapaustutkimus Kehitysvammaiset muusikkoina -hankkeen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2010.  Bachelor's thesis. University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Special education. 

78 pages.